marta

morera*


Apostant per la societat del coneixement
Web-Map Sobre MM Facebook Te+ Imperdibles Empreses

Sobre MM

Sóc diplomada en Biblioteconomia i Documentació per la UB, llicenciada en Filologia Catalana per la UdG i graduada en Organització de la documentació a l'empresa per la UPC i l'ICT. Auditora interna en sistemes de gestió de la qualitat segons la norma ISO 9001:2000 per QNORM.

Vaig començar a desenvolupar la meva activitat professional com a documentalista en el món de les biblioteques universitàries. Primer va ser en la secció de procés tècnic de la UAB i, després la UdG, on al llarg de 7 anys vaig especialitzar-me en el Servei d'Obtenció de Documents. En aquella època, utilitzava internet per a la recerca i gestió d'informació especialitzada en diversos temes i va ser aleshores quan la xarxa va entrar a formar part de la meva vida.

L'any 2000 vaig fer un canvi professional per integrar-me en l'equip de Telepolis com a responsable del departament d'arquitectura de continguts. La meva tasca era organitzar la informació que hi havia en el portal, amb l'objectiu que el client de Telepolis trobés la informació que li interessava a la primera. És per això que, amb un equip multidisciplinar, ens vam dedicar a idear i millorar els mecanismes de navegació i recerca a fi que fossin orientats totalment a l'usuari.

Mentre treballavem en la reelaboració del buscador i el directori, vaig assumir la direcció de les incipients comunitats virtuals del portal: Los distritos de Telepolis. Cada districte tenia les eines pròpies d'una comunitat: xat, fòrum, pàgines personals, continguts especialitzats... i organitzàvem xats amb personalitats destacades que sovint col·laboraven escrivint articles o organitzant esdeveniments relacionats amb el tema de la comunitat. Crearem 250 comunitats especialitzades que van arribar a tenir 15.000 membres. Aquesta massiva fidelització va superar les espectatives inicials i cada any es feia una trobada presencial (KDD) amb els líders de totes les comunitats.

Posteriorment, tot l'equip de Telepolis vam passar a formar part d'eresMas. Aleshores era responsable del departament de màrqueting i serveis, i en aquella època vam dedicar tots els esforços a unificar els buscadors i directoris del Grupo AUNA, a més de crear un nou portal de pàgines personals per a tot el Grup.

I el 2003 va arribar Wanadoo. En la primera etapa vaig seguir encarregant-me de la gestió del buscador i directoris del grup -que ara s'havien d'integrar tots en un- dissenyant estratègies de marketing viral, i incorporant-hi Espotting i Google. D'aquesta època és l'entrevista que em van fer per a Document (http://www.cobdc.org/publica/document/document147/solucions.html).

La darrera responsabilitat que vaig tenir en aquesta empresa va ser la gerència de màrqueting tàctic i interactiu. La nostra principal missió va ser la gestió de la web dels productes d'accés (ADSL, Tarifa plana, Internet + veu) i el site d'atenció al client (selfcare), a banda de millorar la usabilitat dels canals temàtics del Grup.

Actualment sóc gestora d'informació al servei de biblioteques de la Diputació de Girona i directora de l'Observatori de Tecnologies de la Informació i la Comunicació de Girona (OTIC).

Formo part Col·legi Oficial de Bibliotecaris Documentalistes de Catalunya i sóc membre d'Infonomia.

martamorera*

marta
morera*
. Gestió i Arquitectura d'Informació. Els continguts d'aquest lloc web estan sota llicència Creative Commons.
Autora: Marta Morera Sadurní. 14/06/24